phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Tư liệu
Đề cương tuyên truyền Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày cập nhật: 16/09/2021

    Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công ngày 15/9/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình. Website Hội LHPN tỉnh Thái Bình trân trọng giới thiệu Đề cương Tuyên truyền Kết quả Đại hội:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

 KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH THÁI BÌNH

LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026

–––––––––––––––

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được long trọng tổ chức vào ngày 15/9/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình. 

 

I. BỐI CẢNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI là Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội được tiến hành ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 Đại hội đã lĩnh hội và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020- 2025 vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.  

II. Ý NGHĨA ĐẠI HỘI

- Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực; khẳng định sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội đối với  phong trào phụ nữ và công tác Hội tỉnh Thái Bình.

- Với phương châm: Đoàn kết- Bình đẳng- Đổi mới- Phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ trong tỉnh; đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

III. NHIỆM VỤ ĐẠI HỘI 

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026;

- Kiểm điểm sự chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khoá XII;

- Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

  

IV. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI 

1.  Đại biểu chính thức

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI triệu tập 250 đại biểu chính thức gồm những đại biểu là: lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện và cơ sở; các đại biểu là cán bộ Hội phụ nữ các cấp tiêu biểu; các đại biểu là công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, doanh nhân, chức sắc tôn giáo. Đại biểu có mặt dự đại hội là 249 đại biểu.

Về thành phần đại biểu: Đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, huyện: 46 đại biểu bằng 18,5%; Đại biểu là cán bộ Hội LHPN cơ sở: 117 đại biểu bằng 47%; Đại biểu là cán bộ nữ công: 13 đại biểu bằng 5,2%; Đại biểu là cán bộ nữ công nhân viên chức và công nhân lao động: 05 đại biểu bằng 2%; Đại biểu là hội viên lực lượng vũ trang: 07 đại biểu bằng 2,8%; Đại biểu là nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã: 15 đại biểu bằng 6%; Đại biểu là hội viên phụ nữ tiêu biểu: 16 đại biểu bằng 6,4%; Đại biểu tôn giáo tiêu biểu: 06 đại biểu bằng 2,4%; Đại biểu làm công tác Đảng: 07 đại biểu bằng 2,8%; Đại biểu làm công tác chính quyền: 09 đại biểu bằng 3,6%; Đại biểu làm công tác đoàn thể: 05 đại biểu bằng 2%; Đại biểu là gia đình chính sách tiêu biểu: 3 đại biểu bằng 1,2%;

Về độ tuổi: Dưới 30 tuổi có 02 đại biểu bằng 0,8%; Từ 31- 55 tuổi có 229 đại biểu bằng 92%; Từ 56 tuổi trở lên có 18 đại biểu bằng 7,2%. Đại biểu cao tuổi nhất là: 71 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là: 22 tuổi.

Trình độ của đại biểu: Trình độ học vấn THCS có 20 đại biểu bằng 8,03%; THPT có 229 đại biểu bằng 91,97%. Trình độ chuyên môn Trung cấp có 31 đại biểu bằng 12,5%; Cao đẳng, Đại học có 131 đại biểu bằng 52,6%; Thạc sỹ có 24 đại biểu bằng 9,6%; Tiến sỹ có 02 đại biểu bằng 0,8%. Trình độ Lý luận chính trị trung cấp có 119 đại biểu bằng 47,2%; Cao cấp, cử nhân có 42 đại biểu bằng 16,8%.

Đại biểu là Đảng viên có 215 đại biểu bằng 86,3%. Có 03 đại biểu là uỷ viên BCH đảng bộ tỉnh (trong đó có 01 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), 23 đại biểu là uỷ viên BCH đảng bộ huyện; 80 đại biểu là Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, thị trấn; 05 đại biểu là đại biểu HĐND tỉnh; 22 đại biểu là đại biểu HĐND huyện; 91 đại biểu là đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Có 68 đại biểu được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; 03 đại biểu được tặng Huân chương Lao động; 06 đại biểu được tặng Bằng khen của Chính phủ; 140 đại biểu được tặng Bằng khen của cấp uỷ đảng, UBND, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; 14 đại biểu là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

2. Đại biểu mời

Đại hội được đón 88 đại biểu khách mời gồm: các đồng chí Thường trực, ủy viên, nguyên ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các ban chuyên môn Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa 15 đã nghỉ chế độ và chuyển công tác. Đại biểu doanh nghiệp, các đồng chí phóng viên thông tấn báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình của Trung ương và của tỉnh.

Đặc biệt đại hội được đón Đồng chí Ngô Đông Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch thường trực TW Hội LHPN Việt Nam đến dự, chỉ đạo và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại hội.

V. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Ngày 13/9/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp 8 đoàn đại biểu dự Đại hội tại các huyện, thành phố và tỉnh để phổ biến một số nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; thảo luận Dự thảo Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Triển khai, quán triệt một số nội dung đại hội.

- Chiều ngày 13/9/2021, tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác tranh, ảnh, thời sự nghệ thuật về hoạt động của Hội LHPN tỉnh và vẻ đẹp người phụ nữ Thái Bình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.

- Sáng 14/9/20021, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV tổ chức dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh Thái Bình, Đền thờ Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình.

- Ngày 15/9/2021, Đại hội được tổ chức gồm các nội dung:

+ Từ 7h00 đến 7h40 diễn ra phiên trù bị Đại hội gồm nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Phiên khai mạc Đại hội đã diễn ra trọng thể vào 7h45 ngày 15/9/2021 gồm các nội dung: Đồng chí Nguyễn Thị Phượng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội khai mạc Đại hội. Sau đó, Đại hội nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021; nghe 01 báo cáo tham luận; ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI.

+ Từ 13h00 đến 13h30: Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI họp Phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI.

+ Từ 13h30 đến 16h30: Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường với các nội dung: Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tham luận của đại biểu dự Đại hội; biểu quyết thống nhất tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 và bế mạc Đại hội.

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình và lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có bài phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác Hội phong trào phụ nữ mà cán bộ, hội viên phụ nữ Thái Bình đã đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và những định hướng lớn trong phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ tới.

2. Đánh giá phong trào phụ nữ và công tác Hội của Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ đề của Đại hội: Phụ nữ Thái Bình phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

2.1. Những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ

5 năm qua, Phụ nữ Thái Bình đã tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ mọi mặt; đoàn kết, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong lao động, sản xuất, công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống phụ nữ, ngày càng khẳng định tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội; đã đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Trong phát triển kinh tế, trong nông nghiệp, chị em mạnh dạn tiếp thu và ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo vùng tập trung, tích tụ ruộng đất, liên kết, tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi an toàn, có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm. Trong các doanh nghiệp và trong các làng nghề, chị em đã kiên trì, sáng tạo rèn luyện, nâng cao tay nghề; tự tin, năng động, bản lĩnh, thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường; tìm nghề, tạo việc làm mới cho phụ nữ.

Trong chính trị, phụ nữ trong tỉnh ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành và phát triển; hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều có phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, ban trở lên.

Trong ngành giáo dục và đào tạo, chị em không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức; thi đua dạy tốt, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm đã góp phần mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo trong tỉnh; chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học tiếp tục được nâng lên.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chị em say mê, tâm huyết nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong sản xuất, trong cải cách hành chính..., đã có hàng trăm đề tài, hàng nghìn sáng kiến do nữ và tập thể nữ làm chủ được nghiệm thu và ứng dụng, trong đó có 61 chị đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật cấp tỉnh, 02 chị đạt giải cấp toàn quốc.

Trong lĩnh vực y tế, chị em luôn rèn luyện y đức, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các chị đã tận tụy, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều chị em đã xung phong tuyến đầu chống dịch.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; hăng hái tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động cộng đồng; tham gia lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể trong đó có nghệ thuật Hát Chèo. Các nữ vận động viên tích cực rèn luyện và đã có nhiều đóng góp vào thể thao thành tích cao.

Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận lòng dân, quốc phòng toàn dân vững chắc; là hậu phương đáng tin cậy cho những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ các xã ven biển, tích cực tham gia tự quản bảo vệ bờ biển Thái Bình. Phụ nữ lực lượng vũ trang thể hiện bản lĩnh vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều công trình, phần việc cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Nữ thanh niên tự tin, chủ động, hăng hái học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện bản lĩnh, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương với nhiều công trình ý nghĩa mang dấu ấn thanh niên đặc biệt trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ tôn giáo ngày càng tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động cộng đồng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ tôn giáo làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phụ nữ cao tuổi luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giáo dục, vận động con cháu chấp hành nghiêm pháp luật, gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp.Phụ nữ khuyết tật tự tin vượt lên chính mình, chủ động hòa nhập cộng đồng, tham gia lao động, sản xuất phù hợp với sức khoẻ, có chị đã làm chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo việc làm cho nhiều lao động...

2.2. Đánh giá công tác Hội:

a. Các cấp Hội đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động. Trong 5 năm, đã có 1.979 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được 16.710 hộ gia đình đạt gia đình 5 không, 3 sạch.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh..., đóng góp 4.460 tỷ đồng và hiến gần 2.000 ha đất và đóng góp hàng trăm ngàn ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới góp quan trọng cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đưa tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019, vượt trước 3 năm so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội Hội phụ nữ đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng 19.894 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; có 85 phóng sự, 1.370 tin, bài phát trên các phương tiện truyền thông.  Phong trào thi đua, hai cuộc vận động với những nội dung thực hiện thiết thực, hiệu quả đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng đã góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.

b. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới cả về nội dung hình thức đã góp phần quan trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Hội cấp trên; tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Hội, tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục phụ nữ thường xuyên được đổi mới, đa dạng đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19..

Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai hiệu quả đề án Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ, tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020” đã giúp chị em được tiếp cận với các kiến thức về mọi mặt, nâng cao năng lực bản thân, thực hiện bình đẳng giới. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã nghiên cứu, biên soạn, phát hành cuốn "Lịch sử Hội LHPN tỉnh Thái Bình" (2000 - 2020), nhằm tổng kết quá trình phát triển của phong trào phụ nữ và công tác Hội của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2020. Trong nhiệm kỳ, 100% Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức 4.472 hoạt động tuyên truyền, giáo dục; đã có trên 96% hội viên, phụ nữ được tiếp cận các sản phẩm truyền thông của Hội.

c. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện và với các hoạt động thiết thực đã đạt kết quả cao

Các cấp Hội triển khai, thực hiện hiệu quả khâu đột phá Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và các chương trình, dự án, đề án của UBND tỉnh về xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với chủ đề năm. Thành lập và duy trì hoạt động của 286 mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, 471 mô hình, câu lạc bộ về phòng chống phạm tội, tệ nạn xã hội. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con cho các bà mẹ và các thành viên trong gia đình có con dưới 16 tuổi đạt trên 86%.

Trong nhiệm kỳ đã vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 156 mái ấm tình thương trị giá 5,1 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo trị giá 26,5 tỷ đồng; ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ trị giá trên 4 tỷ đồng; thành lập và duy trì 208 mô hình Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế, mua thẻ bảo hiểm thân thể”. Các cấp Hội đã phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trị giá trên 300 triệu đồng.

d. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ

Các cấp Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện các Nghị quyết, đề án, chương trình phát triển kinh tế của địa phương; phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và vận động chị em mạnh dạn áp dụng vào sản xuất.

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ các ngân hàng, Quỹ TYM,  Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình với số dư nợ đến nay là gần 2.400 tỷ đồng cho trên 5.000 hộ gia đình vay. Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tiết kiệm với tổng dư nợ tiết kiệm là 191,8 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động cho nhau vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại trị giá trên 5 tỷ đồng/năm.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, trong nhiệm kỳ có 39 đề án/ý tưởng tham gia các Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; giúp 1.342 phụ nữ khởi nghiệpkhởi sự kinh doanh; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp mở các lớp học nghề cho 7.240 lao động; đã giúp 2.444 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Hội LHPN tỉnh đã đề xuất thành công việc đưa tiêu chí 3 sạch vào quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động 100% dân cư sử dụng nước sạch sinh hoạt; trồng hoa, cây xanh, giữ gìn bảo vệ môi trường; Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, đặc biệt là mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại gia đình”, mô hình “Cánh đồng sạch”, mô hình “Đường hoa phụ nữ”, mô hình “Tặng làn đi chợ”… Hội phụ nữ các xã ven biển tích cực, trách nhiệm tham gia trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, các khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước.

e. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thứ nhất, các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Hằng năm, Hội LHPN các cấp đã giao chỉ tiêu và Hướng dẫn Hội cấp dưới triển khai, thực hiện. Hội LHPN cơ sở lựa chọn những hoạt động phù hợp với nguyện vọng của hội viên và tình hình địa phương, với phương châm hướng về cơ sở và ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội.

Các tổ chức Hội làm tốt công tác củng cố, kiện toàn, bổ sung bộ máy tổ chức  Hội kịp thời, đúng quy định. Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh đã kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế; Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở kiện toàn kịp thời các Chi hội, tổ phụ nữ và Hội cơ sở sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Thực hiện Đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025, hàng năm, Hội tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ Hội từ chi trưởng trở lên về nghiệp vụ công tác Hội và các chuyên đề nâng cao kiến thức về mọi mặt. Tham mưu với các cấp ủy Đảng cử cán bộ Hội, cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng góp phần đưa 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện 97,3% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh. Trong nhiệm kỳ đã có 2.615 phụ nữ được kết nạp Đảng

Thực hiện khâu đột phá Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội tổ chức đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với từng nhóm hội viên, phụ nữ; xây dựng và nhân diện các mô hình thu hút hội viên. Trong 5 năm, đã kết nạp được 8.890 hội viên mới nâng tổng số hội viên của tỉnh lên 360.980 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút là 83,1%. Mức quỹ tính bình quân 110.000 đồng/hội viên. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-BCH về việc xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt giai đoạn 2018-2021. Tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã có 73.121 hội viên nòng cốt, chiếm tỷ lệ 20,1%;

Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; Công tác khen thưởng được đổi mới. Hằng năm, 100% Hội LHPN huyện, thành phố hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020, 100% cơ sở xếp loại "Hoàn thành Tốt nhiệm vụ", trong đó 20,3% cơ sở xếp loại "Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ"

Thứ hai, Các cấp Hội đã tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Các cấp Hội đã tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”; trong nhiệm kỳ đã đề xuất 03 đề án thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội; các cấp hội tổ chức giám sát 55 lượt chính sách; phối hợp thực hiện nhiều cuộc giám sát. Sau giám sát, Hội đã đề nghị các cơ quan chức năng ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đơn vị được giám sát khắc phục những hạn chế; tổ chức thành công 5 hội nghị phản biện và đóng góp vào 1.464 dự thảo văn bản; tổ chức và phối hợp tổ chức 89 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành với cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực hiện các chính sách.

Các cấp Hội đã tiếp nhận, giải quyết và kiến nghị giải quyết 122 đơn thư; kịp thời lên tiếng, kiến nghị với cơ quan chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; tích cực tham gia các tổ hòa giải ở địa phương góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Thứ ba, Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Các cấp Hội tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các thông tin về công tác đối ngoại, thời sự quốc tế v.v.. Chỉ đạo các cấp Hội chủ động khai thác các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án quốc tế nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Hội LHPN các cấp.

3. Các Tham luận tại đại hội

- Đại hội đã nhận được 25 báo cáo tham luận đăng ký gửi về Đoàn Chủ tịch Đại hội, trong đó có tham luận của 19 tập thể 06 tham luận cá nhân.

- Có 06 tham luận được trình bày tại Đại hội: Nội dung các tham luận đều nêu bật những sáng kiến, kinh nghiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị địa phương, nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ, điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và với Hội phụ nữ cấp trên.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026

4.1. Mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ để duy trì, phát triển thành quả phong trào phụ nữ và thúc đẩy, động viên phụ nữ tham gia, đóng góp trong các lĩnh vực; Triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

4.2. Chỉ tiêu chủ yếu: Đến cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

(1)- 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên hoạt động vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

(2)- Có ít nhất 2.600 hộ gia đình hội viên phụ nữ được Hội giúp đỡ thoát nghèo, thoát cận nghèo; 1.200 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh được Hội hỗ trợ nâng cao năng lực; vận động, hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

(3)- 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội trỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

(4)- Vận động, hỗ trợ thêm 17.970 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”; có 1.250 công trình hoặc phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(5)- 100% cơ sở Hội có mô hình tập hợp, thu hút hội viên và sinh hoạt hiệu quả; phát triển mới 7.300 hội viên.

(6)- 100% cán bộ chuyên trách các cấp Hội sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công việc; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

(7)-  Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 05 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 05 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN huyện, thành phố chủ trì giám sát ít nhất 05 chính sách và góp ý ít nhất 05 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền; mỗi Hội LHPN xã, phường, thị trấn giám sát ít nhất 05 chính sách và góp ý ít nhất 05 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

(8)- Đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách hoặc đề án.

4.3. Triển khai thực hiện 03 Khâu đột phá:

Một là, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội

Hai là, Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh

Ba là, Hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu

4.4. Phong trào thi đua, khâu đột phá: Đại hội phát động và tổ chức thực hiện 02 phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới” và “Phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

4.5. Triển khai thực hiện Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

4.6. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

* Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị của gia đình Việt Nam

- Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

- Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

- Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

* Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới

- Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội

- Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

* Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

- Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên

- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp

- Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội

- Hoạt động đối ngoại

5. Thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Có 100% đại biểu chính thức của đại hội tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

6. Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI và các chức danh lãnh đạo Hội

Đại hội đã quyết định số lượng BCH Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 là 31 ủy viên (giảm 02 ủy viên so với nhiệm kỳ trước) và đại hội đã bầu đủ 31 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gồm 9 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI; bầu 03 Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XV gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền; đồng chí Phạm Thị Kim Dung; đồng chí Ngô Thị Hồng Huệ tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình khóa XVI.

7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết - là những đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Thái Bình.

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

                                                BAN CHẤP HÀNH

        HỘI LHPN TỈNH THÁI BÌNH

Hội LHPN tỉnh Thái Bình
 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
  • LIÊN KẾT WEBSITE