phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Tư liệu
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Ngày cập nhật: 01/06/2021

    Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2021). Website Hội LHPN tỉnh Thái Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.