phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Tin Tức - Sự Kiện
Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng: Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội

Ngày cập nhật: 15/07/2022

    Thực hiện theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp để tổ chức, triển khai các hoạt động Hội đạt kết quả.


Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Lan Phương dự và chúc mừng Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ngày 15/7, tại tỉnh Quảng Ninh, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực không ngừng, Hội LHPN các tỉnh trong cụm đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả rõ nét.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ được quán triệt, học tập chủ đề năm 2022 của Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương...

Các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước, của Hội được đông đảo phụ nữ hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Hội viên, phụ nữ và tổ chức Hội các cấp tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi trực tuyến do TƯ Hội phát động tạo cảm hứng và khí thế thi đua sôi nổi trong hệ thống hội.

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các tỉnh trong Cụm đã tập trung vào 3 nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh

- Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

- Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế

Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế được các tỉnh trong Cụm quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", tạo môi trường để phụ nữ phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, tích cực tham gia tổ chức Hội. Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh:

Nam Định có 100% cơ sở đăng ký thực hiện mô hình "Đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh" theo phương châm 3 cùng "Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo". Đến ngày 13/6/2022, số hội viên toàn tỉnh là 453.557 đạt tỷ lệ 82,3%, 100% cán bộ chuyên trách các cấp đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định.

Quảng Ninh tập trung khảo sát số lượng hội viên do tổ chức Hội quản lý đầu kỳ, trên cơ sở đó, giao chỉ tiêu phát triển hội viên và hướng dẫn thực hiện hội phí năm 2022 sát với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục tổng hợp, cập nhật dữ liệu quản lý hội viên qua hệ thống phần mềm quản lý hội viên. Hiện toàn tỉnh có 195 cơ sở Hội, 1.609 chi hội, 4.339 tổ phụ nữ.

Đến nay tổng số phụ nữ toàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên là 339.863 người; tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh là 264.635 hội viên (tỷ lệ thu hút hội viên đạt 77%); số hội viên kết nạp mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là 1.132 hội viên (đạt 50,8% chỉ tiêu năm 2022; đã có 150 phụ nữ tiêu biểu được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp (đạt 77% chỉ tiêu năm 2022).

Bắc Ninh đã kết nạp mới 259 hội viên. Phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 08/CTPH-TĐTN-HLHPN ngày 18/10/2018 giữa Tỉnh Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018-2022.

Vĩnh Phúc phát triển mới thêm được 824 hội viên mới, nâng tổng số Hội viên trên địa bàn tỉnh là 268.196 hội viên.

Hải Dương kết nạp mới được 2.164 hội viên. Đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh là 414.938/508.308 (đạt tỷ lệ 81,63%) so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

Hưng Yên phát triển mới 1.546 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 294.671.

Thái Bình tổng số hội viên đến nay theo số liệu trên phần mềm quản lý cán bộ hội viên là trên 310.000.

Ninh Bình: phát triển mới 1.371 hội viên. 8/8 huyện, thành phố xây dựng mô hình "Chi hội thu hút 100% phụ nữ tham gia tổ chức Hội".

Hà Nam: kết nạp 722 hội viên mới tham gia sinh hoạt Hội.

Các tỉnh trong Cụm rất quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ Hội các cấp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tập huấn kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Quan tâm tới việc sắp xếp và kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt quan tâm, chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ chi hội đặc biệt là ở những địa bàn thực hiện sắp xếp, sát nhập thôn xóm, tổ dân phố đảm bảo hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương.

Về hoạt động tổ chức tuyên truyền về hoạt động đối ngoại nhân dân, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết "Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030", Hội LHPN các tỉnh trong Cụm tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nhân dân thực hiện tốt Luật biên giới quốc gia, phối hợp với các ngành trực tiếp tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, chống xâm canh, xâm cư.... Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các nguồn dự án của các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, tiếp đón, làm việc với các đoàn khách của dự án phát triển cộng đồng, hỗ trợ các tổ chức xã hội... đến địa phương.

Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với TƯ Hội tổ chức thành công hội thảo - tập huấn Lễ tân đối ngoại, nhạy cảm văn hóa. Hội LHPN tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai Dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tổ chức IOM thực hiện. 6 tháng đầu năm đã tư vấn hỗ trợ hơn 300 lượt phụ nữ di cư hồi hương về các thủ tục pháp lý, tâm lý, việc làm, y tế.

Những kết quả trên cho thấy Hội LHPN các tỉnh trong cụm đã tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thực hiện chủ đề năm 2022 "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế, xã hội; Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng thống nhất ký giao ước thi đua năm 2022 và ban hành Kế hoạch số 01/KH-CTĐ, ngày 14/2/2022 về hoạt động của Cụm thi đua năm 2022.

Báo Phụ nữ Việt Nam
 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
  • LIÊN KẾT WEBSITE