phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Tin Tức - Sự Kiện
TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày cập nhật: 04/10/2021

   

TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN, PHỤ NỮ

Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Câu 1: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa như thế nào? Chủ đề của Đại hội là gì?

Trả lời:

* Ý nghĩa Đại hội

-  Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực; khẳng định sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội đối với  phong trào phụ nữ và công tác Hội tỉnh Thái Bình.

- Với phương châm: Đoàn kết- Bình đẳng- Đổi mới- Phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ trong tỉnh; đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

* Chủ đề của Đại hội: Phụ nữ Thái Bình phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng

Câu 2: Nêu những kết quả chủ yếu công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021?

Trả lời: Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

 (1). Hội LHPN tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và 2 cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào do Trung ương, tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương phát động.

- Toàn tỉnh có 1.979 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Giúp thêm được 16.710 hộ gia đình đạt gia đình 5 không, 3 sạch;

>> góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh vào cuối năm 2019, vượt trước 3 năm so với kế hoạch.

(2). Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới cả về nội dung hình thức đã góp phần quan trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

Trong nhiệm kỳ, 100% Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức 4.472 hoạt động tuyên truyền, giáo dục; đã có trên 96% hội viên, phụ nữ được tiếp cận các sản phẩm truyền thông của Hội.

(3). Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện và với các hoạt động thiết thực đã đạt kết quả cao

- Các cấp Hội đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu việc tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho hội viên, phụ nữ; Tham gia phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai…; Đa dạng hóa các mô hình nhân đạo từ thiện như: “Mái ấm tình thương”, “Cặp lá yêu thương”, “Trao tặng con giống” để hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

(4). Công tác Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ

Các cấp Hội đã phối hợp với các Ngân hàng, các Tổ chức Tài chính vi mô cho 55 nghìn hộ gia đình vay với dư nợ 2.400 tỷ đồng để xây dựng công trình nước sạch và phát triển kinh tế; Giúp được 2.444 hộ thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2020 xuống còn 2,35%; Hỗ trợ 1.342 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thành lập 12 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý.

 (5). Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Các cấp Hội đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy kịp thời; thực hiện tinh gọn biên chế; duy trì sinh hoạt hội viên với nhiều hình thức phong phú, phú hợp với từng đối tượng hội viên; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội chuyên trách và chi hội trưởng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã ban hành về xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt giai đoạn 2018-2021.

 (6). Các cấp Hội đã tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã đề xuất 03 đề án thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội; tổ chức giám sát 55 lượt chính sách; phối hợp thực hiện nhiều cuộc giám sát; Tổ chức thành công 5 hội nghị phản biện và đóng góp vào 1.464 dự thảo văn bản; tổ chức và phối hợp tổ chức 89 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành với cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực hiện các chính sách.

Câu 3: Hãy nêu mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026?

Trả lời:

Mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ để duy trì, phát triển thành quả phong trào phụ nữ và thúc đẩy, động viên phụ nữ tham gia, đóng góp trong các lĩnh vực; Triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chỉ tiêu chủ yếu:

 Đến cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

(1)- 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên hoạt động vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

(2)- Có ít nhất 2.600 hộ gia đình hội viên phụ nữ được Hội giúp đỡ thoát nghèo, thoát cận nghèo; 1.200 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh được Hội hỗ trợ nâng cao năng lực; vận động, hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

(3)- 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội trỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

(4)- Vận động, hỗ trợ thêm 17.970 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”; có 1.250 công trình hoặc phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(5)- 100% cơ sở Hội có mô hình tập hợp, thu hút hội viên và sinh hoạt hiệu quả; phát triển mới 7.300 hội viên.

(6)- 100% cán bộ chuyên trách các cấp Hội sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công việc; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

(7)-  Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 05 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 05 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN huyện, thành phố chủ trì giám sát ít nhất 05 chính sách và góp ý ít nhất 05 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền; mỗi Hội LHPN xã, phường, thị trấn giám sát ít nhất 05 chính sách và góp ý ít nhất 05 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

(8)- Đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách hoặc đề án.

Câu 4: Các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2021-2026 là gì?

Trả lời:

- 02 phong trào thi đua:

+ “Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới” và

+ “Phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

            - 01 Cuộc vận động:

“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- 03 Khâu đột phá:

Một là, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội

Hai là, Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh

Ba là, Hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu

- 0 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

+ Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị của gia đình Việt Nam

+ Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

+ Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Câu 5: Những điểm mới trong thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 là gì?

Trả lời: Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 có những điểm mới sau:

- Xác định khâu 03 đột phá của tổ chức hội nhiệm kỳ 2021-2026 là:

Một là, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội

Hai là, Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh

Ba là, Hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu

- Phát động thực hiện 02 Phong trào thi đua

+ “Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới[1]

+ “Phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”;

- Trong thực hiện nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị của gia đình Việt Nam

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền;

+ Tham gia bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật hát Chèo; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng Gia đình 5 có, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2030”.

+ Tham gia phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa; thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Đề án của UBND tỉnh về phát triển kinh tế.

- Trong thực hiện nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

+ Thực hiện triệt để phương châm: Tỉnh bám sát, vận dụng sáng tạo định hướng của Trung ương; Huyện đồng hành cùng cơ sở; Xã nắm chắc hội viên; Chi thấu hiểu phụ nữ.

+ Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2026áp dụng các phần mềm trong triển khai hoạt động Hội.

Câu 6:  Hội viên, phụ nữ cần làm gì để thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI?

Trả lời:

Nghiên cứu, học tập và thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Quá trình nghiên cứu, học tập là cơ hội giúp hội viên, phụ nữ hiểu và nắm được những kết quả chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2021; những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, mỗi hội viên, phụ nữ có kế hoạch hành động cụ thể cho bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đối với hội viên phụ nữ nói chung:

- Tìm hiểu kỹ những nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

- Nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chấp hành đúng, đầy đủ luật pháp và chính sách của Nhà nước, chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định trong hương ước, quy ước tại cơ sở; tích cực thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của đất nước, của Hội, của địa phương.

- Tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, các cuộc họp tại khu dân cư; các cuộc truyền thông do Hội tổ chức; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, của địa phương.

- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với bản thân và gia đình, tập trung vào thực hành tiết kiệm và rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”.

- Phát huy nội lực tạo sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; thay đổi tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tham gia các phong trào phát triển kinh tế do Hội phát động nhằm sử dụng và phát huy hiệu quả đồng vốn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

- Tích cực tham gia công tác bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, bạo hành phụ nữ và các tệ nạn xã hội khác.

- Tích cực tham gia phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; mỗi người lựa chọn một môn thể thao thích hợp để rèn luyện sức khỏe góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ và tầm vóc người Việt Nam; tham gia giao lưu văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

- Đoàn kết, gìn giữ và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình chính sách, gia đình các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; đỡ đầu, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội...; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, gắn kết các thành viên bằng tình yêu thương, tạo dựng sự đoàn kết, hoà thuận trong gia đình; vận động chồng, con và người thân trong gia đình sống và làm theo pháp luật; đăng ký và cam kết thực hiện “gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn hoá và xây dựng nông thôn mới.

 - Chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, kinh tế tri thức. Quan tâm, vận động, giáo dục con cái tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, có khát vọng vươn lên làm chủ tri thức, công nghệ tiên tiến, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh các nội dung trên, các chị em phụ nữ trong diện dưới đây cần:

Phụ nữ doanh nhân: Hưởng ứng và hỗ trợ tích cực phong trào phụ nữ khởi nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân nữ lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; luôn năng động, quyết đoán, mạnh dạn đầu tư, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao trách nhiệm xã hội, quan tâm phát triển các ngành nghề truyền thống góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, thu hút lao động nữ, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Phụ nữ trí thức: Phát huy trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo với vai trò tiên phong, nòng cốt trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nền kinh tế số, nền kinh tế trí thức; tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, hỗ trợ, giúp đỡ, chuyển giao công nghệ mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển sản xuất cho phụ nữ nông thôn, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Phụ nữ nông dân: Tích cực, chủ độngnhạy bén, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và quyết tâm thực hành sản xuất sạch, chế biến sạch, thực hiện bảo vệ môi trường; chủ động xây dựng thương hiệu sản phẩm nông đặc sản góp phần đưa nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế; nâng cao kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động xây dựng cơ cấu mùa vụ phù hợp; chủ động phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp để tạo chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hiệu quả.

Phụ nữ công nhân: Chủ động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, không ngừng sáng tạo, cải tiến trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; nỗ lực phấn đấu trở thành các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; nâng cao đời sống tinh thần, hiểu biết văn hóa - xã hội, chủ động sắp xếp cuộc sống, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc.[1]Có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
  • LIÊN KẾT WEBSITE