phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Quan điểm, đường lối
Công điện khẩn số 01 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình

Ngày cập nhật: 11/06/2021

    Ngày 11/6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT gửi ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.