phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Quan điểm, đường lối
Công văn số 2120 của UBND tỉnh Thái Bình về việc chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

Ngày cập nhật: 26/05/2021

    Ngày 26/5, UBND tỉnh Thái Bình có Công văn số 2120/UBND - NNTNMT về việc chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông.