phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Quan điểm, đường lối
Công văn số 2214/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Ngày cập nhật: 01/06/2021

    Ngày 1/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 2214/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.