phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Quan điểm, đường lối
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày cập nhật: 28/08/2021

    Sáng ngày 28/8, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.