phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Kiến thức gia đình
Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam tổng hòa các giá trị, truyền thống và hiện đại, trở thành nguồn lực mạnh mẽ thực hiện mục tiêu phát triển con người, phát triển đất nước

Ngày cập nhật: 28/06/2021

    Sáng ngày 28/6/2021, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và Giải pháp”. Tại hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Website Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này