phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Hệ thống văn bản
Công văn số 44/BTV-GĐXHKT: Chủ động ứng phó với bão số 8

Ngày cập nhật: 13/10/2021