phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Hoạt động Hội
Tạo điểm nhấn thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội

Ngày cập nhật: 08/08/2022

    “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, mục tiêu này đã được các cấp Hội Phụ nữ huyện Thái Thụy thực hiện bằng việc nỗ lực xây dựng mô hình, hoạt động phù hợp, thiết thực, hấp dẫn nhằm thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội.