phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Hoạt động Hội
Phát huy truyền thống vẻ vang, phụ nữ Thái Bình đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Ngày cập nhật: 14/09/2021