phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Hoạt động Hội
Tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Ngày cập nhật: 07/03/2023

    Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.


Cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2023. Ảnh: Phục Anh

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện với 4 tiêu chí đó là: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước. Có tri thức là: Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc; có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Có đạo đức là: thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; ứng xử có văn hóa, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức. Có sức khỏe là: Tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế. Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước là: Tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt. Biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình khoa học; tạo môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia có trách nhiệm các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư và tập thể nơi làm việc văn minh, phát triển; tham gia phòng, chống tham nhũng và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong xã hội; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành hướng dẫn về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó xác định rõ các biện pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, cụ thể:

Để thực hiện tiêu chí xây dựng người phụ nữ có tri thức, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là các kiến thức khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất; kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình; về công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Năm 2022, Hội LHPN tỉnh tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội” và đề án “Tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tích cực xây dựng gia đình 5 có 3 sạch góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; tham mưu các cơ chế, chính sách... tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực, trình độ mọi mặt và tiếp cận thông tin.

Hội tiếp tục triển khai hiệu quả đề án bồi dưỡng cán bộ hội các cấp và chi hội trưởng giai đoạn 2019 - 2025 (đề án 1893) và chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở hội, trọng tâm là đội ngũ cán bộ hội cơ sở”. Hàng năm, Hội tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 100% cán bộ hội cơ sở và quan tâm nâng cao năng lực cho hội viên nòng cốt.

Để thực hiện tiêu chí có đạo đức, Hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; tích cực rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, dân tộc Việt Nam; phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; có lối sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức. Trong đó, các hoạt động giáo dục truyền thống từ những chuyến đi về nguồn, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội được các cấp hội chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét.

Thực hiện tiêu chí có sức khỏe, các cấp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt của cán bộ hội; tổ chức các hội thao, hội thi, duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... phù hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi để việc rèn luyện sức khỏe, tập luyện các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Vận động gia đình, xã hội tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ được chăm sóc, rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 2022, 100% cơ sở hội vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tập luyện, tham gia thi dân vũ trực tuyến; giao lưu dân vũ thể thao; tham gia đại hội thể dục thể thao các cấp tạo thành phong trào tập luyện thể dục thể thao rộng khắp thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ. Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức thành công hội thi dân vũ thể thao cấp tỉnh với sự tham gia của 16 đội thi thuộc 8 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức hàng nghìn lớp chuyên đề nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và gia đình; khuyến khích, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

Thực hiện tiêu chí có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, các cấp hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Vận động phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các ngành, đoàn thể tổ chức liên hoan, gặp mặt, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam. Tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027” (đề án 938).

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với điều kiện thực tế, linh hoạt tại từng địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ góp phần từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Thái Bình, phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ, góp phần phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh và bền vững.

Xuân Phương - Báo Thái Bình
 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
  • LIÊN KẾT WEBSITE