phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Chính sách - Pháp luật
Quy định về hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc

Ngày cập nhật: 17/05/2021

    Hỏi: Hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc được quy định như thế nào trong Bộ Luật Lao động năm 2019?