phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Bình Đẳng Giới
“Ghánh nặng kép” trên vai phụ nữ

Ngày cập nhật: 22/12/2021

    Ghánh nặng kép (công việc xã hội và gia đình) mà phụ nữ Việt Nam đang phải đảm đương là một gánh hoàn toàn có thể đo lường được.